Regulamin sklepu

I. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy działający pod adresem io-io.pl, jest platformą prowadzoną przez firmę ioio ONLINE wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, której nadano numer NIP: 8652371376, numer REGON: 520079950.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem za pośrednictwem naszego sklepu.

II. Dane kontaktowe

ioio Online Karolina Adamczyk
ul. Krakowskie Przedmieście 45i/2
32-087 Zielonki

Tel.: +48 791 553 575
E-mail: info@io-io.pl

III. Warunki realizacji zamówienia

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową sklepu 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, potwierdzającą przyjęcie zamówienia przez sklep.

4. Realizacja zamówienia Klienta następuje od poniedziałku do piątku. W przypadku złożonego zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych, rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym. W przypadku złożonego zamówienia płatnego za pobraniem, rozpoczyna się po weryfikacji danych Klienta.

5. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.

6. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy. Sprzedający może przekazać dane osobowe odpowiednim firmom z którymi współpracuje (przewoźnik, hurtownia, lub magazyn wysyłkowy). Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Dane osobowe Klienta mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie po wyrażeniu w tym zakresie zgody przez Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

IV. Dostawa

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji i dostawy zamówienia. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia, poprzez jego realizację, aż do chwili wysłania i dostarczenia zamówionych towarów przez firmę spedycyjną, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ciągu 1 – 10 dni roboczych.
Dostawa przesyłek realizowana jest za pośrednictwem następujących firm spedycyjnych: firmę kurierską DPD, Pocztę Polską oraz InPost (Paczkomaty).
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V. Formy płatności

Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty za złożone zamówienie, w tym za koszt dostawy, nie później niż w terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy w przypadku wyboru przedpłaty. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do opłacenia ceny zamówienia przy jego odbiorze. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą:
– płatność przelewem
– płatności elektroniczne
– płatność za pobraniem

Dane do przelewu:
mBank Nr rachunku: 53 1140 2004 0000 3702 8176 2435
ioio Online Karolina Adamczyk
ul. Krakowskie Przedmieście 45i/2
32-087 Zielonki

W tytule należy podać nr zamówienia lub imię i nazwisko.

VI. Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są nowe i wolne od wad fizycznych, pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku jego niezgodności z towarem zawartym w zamówieniu oraz w przypadku wszelkich wad i uszkodzeń towaru:
– uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu,
– wad fabrycznych.
3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki z reklamowanym towarem.
4. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może żądać naprawy reklamowanego towaru, wymiany tego towaru na nowy i wolny od wad, obniżenia jego ceny, albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep zobowiązuje się do niezwłocznego naprawienia towaru lub wymiany towaru na nowy, bez wad. Jeśli nie ma możliwości usunięcia wady lub wymiany wadliwego produktu, sklep zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji dostawa odbywa się kurierem DPD lub Pocztą Polską, koszty przesyłki ponosi sklep.
7. Wraz z reklamowanym towarem prosimy o dostarczenie dowodu zakupu.
8. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy: ioio ONLINE Karolina Adamczyk ul. Krakowskie Przedmieście 45i/2, 32-087 Zielonki.

 

VII. Odstąpienie od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, termin liczony jest od dnia dostarczenia produktu konsumentowi.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu koszty zakupu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu.
5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.

VIII. Procedura zwrotu

1. Poinformować nas o Państwa decyzji.
2. Skompletować zwracany towar.
3. Dołączyć do paczki dowód zakupu (paragon/faktura).
4. Dołączenie do paczki oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Bezpieczne zapakowanie paczki i oznaczenie jej dopiskiem „ZWROT” dla łatwiejszej identyfikacji przesyłki.
6. Nadanie paczki, musi nastąpić nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Na adres siedziby naszej firmy: ioio ONLINE Karolina Adamczyk ul. Krakowskie Przedmieście 45i/2, 32-087 Zielonki.
Koszty zwrotu pokrywa kupujący. Paczki za pobraniem nie będą odbierane.

7. Nie zwracamy środków za wysyłkę towaru, jedynie kwotę za zakupione produkty/produkt.

IX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego:
– ustawy o prawach konsumenta
– ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
– ustawy o ochronie danych osobowych